Gratis Bingokaart- en Bordsjablonen: Aanpassen en Afdrukken (2024)

Bingobord 2

Gratis Bingokaart- en Bordsjablonen: Aanpassen en Afdrukken (1)

Sjabloon Kopiëren

Sjabloon Kopiëren

Bingobord 4

Gratis Bingokaart- en Bordsjablonen: Aanpassen en Afdrukken (2)

Sjabloon Kopiëren

Sjabloon Kopiëren

Bingobord 2 BW

Gratis Bingokaart- en Bordsjablonen: Aanpassen en Afdrukken (3)

Sjabloon Kopiëren

Sjabloon Kopiëren

Bingobord 3

Gratis Bingokaart- en Bordsjablonen: Aanpassen en Afdrukken (5)

Sjabloon Kopiëren

Sjabloon Kopiëren

Bingobord 5

Gratis Bingokaart- en Bordsjablonen: Aanpassen en Afdrukken (6)

Sjabloon Kopiëren

Sjabloon Kopiëren

Bingobord 3 BW

Gratis Bingokaart- en Bordsjablonen: Aanpassen en Afdrukken (7)

Sjabloon Kopiëren

Sjabloon Kopiëren

Bingobord 5 BW

Gratis Bingokaart- en Bordsjablonen: Aanpassen en Afdrukken (8)

Sjabloon Kopiëren

Sjabloon Kopiëren

Bingokaart-werkbladen Maken


Als u dit aan uw leerlingen toewijst, kopieert u het werkblad naar uw account en slaat u het op. Selecteer bij het maken van een opdracht deze gewoon als sjabloon!Gratis Bingokaart- en Bordsjablonen: Aanpassen en Afdrukken (9)

Waarom bingokaarten een handig hulpmiddel zijn voor de klas

Bingo is niet alleen een leuk tijdverdrijfspel. Het is eigenlijk een handig hulpmiddel om verschillende klassikale doelen te bereiken en voor gebruik bij verschillende activiteiten, zoals het beoordelen van inhoud, het leren van letters en cijfers, het onderwijzen van nieuwe informatie en het stimuleren van algemene discussies. Hier zijn enkele ideeën voor het gebruik van afdrukbare bingokaarten in de klas:

 1. Herziening van materiaal: Bingokaarten kunnen worden gebruikt om eerder onderwezen materiaal te herzien. Leraren kunnen activiteiten leiden waarbij studenten antwoorden markeren die betrekking hebben op een bepaald onderwerp of een vraag die wordt beoordeeld.
 2. Woordenschat opbouwen: Afdrukbare bingokaarten of een virtueel bingospel kunnen ook worden gebruikt om woordenschat aan te leren. Bingokaarten met woorden en hun definities kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als bingokaarten die aan het begin van een blok worden gebruikt of om lessen te herhalen. Studenten zouden hetzelfde proces volgen van het markeren van elk woord als ze ze horen tijdens de lezing of discussie.
 3. Testvoorbereiding: Bingospelkaarten zijn een geweldige optie om in de klas te spelen, omdat ze een leuke en interactieve manier zijn om je voor te bereiden op tests. Het proces blijft hetzelfde. Leraren kunnen bingokaarten maken met vragen die waarschijnlijk op de toets zullen verschijnen, en studenten kunnen de antwoorden markeren terwijl ze ze horen. De studenten zijn in staat om materiaal te bekijken en ermee bezig te zijn, waardoor het leuk blijft omdat het als een spel is georiënteerd.
 4. Klassenbeheer: bingoborden kunnen ook worden gebruikt als hulpmiddel voor klasbeheer. Met deze aanpak kunnen leraren bingokaarten maken met positief gedrag of taken die ze willen dat hun leerlingen laten zien of voltooien, en vervolgens kunnen leerlingen de taken markeren terwijl ze ze gedurende de dag of week voltooien. In plaats van een eenmalige groepsactiviteit, maakt deze activiteit participatie en samenwerking in de loop van de tijd mogelijk, gebaseerd op het hoofddoel van de activiteit.

Bingokaartideeën per leerjaar

Lagere school

Sight Word Bingo: Gebruik een bingo-sjabloonmaker en maak je eigen bingokaarten op papier met sight-woorden. Dit is een leuke en boeiende manier voor jonge kinderen om leeswoorden te leren en te oefenen.

Wiskundige Feiten Bingo: Maak een blanco bingoblad met wiskundige problemen en laat leerlingen hun eigen bingokaarten invullen met de antwoorden. Dit is een geweldige manier om wiskundefeiten interactiever en leuker te maken.

Bingo voor klasbeheer: maak je eigen bingokaart met positieve gedragsdoelen (bijv. "steek je hand op voordat je spreekt", "help een klasgenoot", enz.) en beloon leerlingen die hun bingokaart vullen met een prijs.

Middelbare school

Literaire apparaatbingo: gebruik een leeg bingovel om een spel te maken waarmee leerlingen literaire apparaten zoals vergelijking, metafoor, personificatie en overdrijving kunnen identificeren en analyseren. Dit kan een leuke en interactieve manier zijn om studenten te helpen hun begrip van literaire analyse te verbeteren.

Woordenschat Bingo: maak een bingosjabloon met woordenschatwoorden uit een bepaalde eenheid of les. Dit is een geweldige manier om studenten te helpen nieuwe woorden te leren en hun begrip van sleuteltermen te versterken. Bovendien kunnen activiteiten voor deze sjabloon worden gericht op synoniemen, woordsoorten, hom*ofonen en zelfs vreemde talen.

Bingo met historische gebeurtenissen: maak je eigen bingokaart met historische gebeurtenissen en laat leerlingen hun kennis van de geschiedenis gebruiken om hun kaarten in te vullen. Dit kan een leuke en interactieve manier zijn om belangrijke gebeurtenissen, plaatsen, opmerkelijke figuren en datums te bekijken.

Middelbare school

Test Review Bingo: maak een blanco bingoblad met testreviewvragen en laat leerlingen hun eigen bingokaarten invullen met de antwoorden. Dit kan een leuke en boeiende manier zijn om te beoordelen voor een test of quiz.

Shakespeare Bingo: gebruik een bingosjabloon om een spel te maken waarmee leerlingen thema's en motieven in toneelstukken van Shakespeare kunnen identificeren en analyseren. Dit kan een leuke manier zijn om Shakespeare toegankelijker en boeiender te maken.

Huidige evenementen Bingo: gebruik een maker van bingokaarten en genereer een sjabloon op basis van actuele gebeurtenissen en laat studenten hun kaarten invullen op basis van hun kennis van actuele gebeurtenissen. Dit kan een leuke manier zijn om kinderen betrokken en op de hoogte te houden van actuele gebeurtenissen en het is van toepassing op de meeste vakgebieden, met name de sociale wetenschappen.

Als je meer voorbeelden van bingokaarten wilt, bekijk dan onze ideeën per onderwerp!

Bingokaartideeën per onderwerp

Wiskunde

 • Maak bingo-werkbladen en -kaarten met opgaven voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen en laat leerlingen deze oplossen om de vakjes af te bakenen.
 • Maak bingoborden met verschillende vormen of patronen en laat je klas ze benoemen op naam of eigenschappen.
 • Gebruik bingokaarten om breuken of decimalen te leren. Schrijf breuken of decimalen op de bingovierkanten en laat de leerlingen ze omrekenen naar het andere formaat.

Taalkunst

 • Maak bingokaarten met woordenschatwoorden of literaire termen en laat leerlingen daar voorbeelden van zoeken in een tekst.
 • Speel bingo met zichtwoorden of spellingswoorden.
 • Gebruik bingo om woordsoorten te leren. Schrijf zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden op de bingovierkanten en laat de leerlingen ze in zinnen identificeren.

Wetenschap

 • Maak bingokaartontwerpen met verschillende dieren, planten of wetenschappelijke concepten en laat leerlingen deze identificeren of beschrijven.
 • Gebruik bingo om het periodiek systeem te leren. Schrijf de elementen op de vierkanten en laat de leerlingen de elementen markeren die u roept.
 • Maak bingokaarten met verschillende delen van het menselijk lichaam of systemen en laat kinderen ze identificeren of beschrijven.

Sociale Studies

 • Maak bingokaarten met verschillende landen of oriëntatiepunten en laat de leerlingen deze op een kaart identificeren of lokaliseren.
 • Gebruik bingo om Amerikaanse of wereldgeschiedenis te onderwijzen. Schrijf belangrijke datums of gebeurtenissen op de bingovierkanten en laat de leerlingen ze markeren terwijl u ze noemt.
 • Maak bingokaarten met verschillende takken van de overheid of politieke termen en laat de leerlingen ze opzoeken of uitleggen.

Bij het maken van bingokaarten voor gebruik in de klas, is het het beste om te voorkomen dat het spel te moeilijk wordt voor de leerlingen door complexe woordenschat of concepten toe te voegen die hun bevattingsniveau te boven gaan. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het spel eerlijk en evenwichtig is, met een gelijke kans voor alle spelers om te winnen. Ten slotte moeten leraren voorkomen dat auteursrechtelijk beschermde inhoud zonder toestemming wordt gebruikt en moeten ze altijd de eer geven voor afbeeldingen of kant-en-klaar materiaal dat is gebruikt bij het maken van de bingokaarten. Indien mogelijk kunt u proberen virtuele bingospellen met studenten te spelen, maar alleen als iedereen kan deelnemen.


Hoe Maak je een Bingokaart-werkblad

1

Kies een van de Kant-en-klare Bingosjablonen

We hebben veel om uit te kiezen! Bekijk ons kleurrijke voorbeeld om te zien hoe ze kunnen worden gebruikt!

2

Klik op "Sjabloon kopiëren"

Zodra u dit doet, wordt u doorverwezen naar de maker van het storyboard.

3

Geef je Werkblad een Naam!

Zorg ervoor dat u het iets noemt dat verband houdt met het onderwerp, zodat u het in de toekomst gemakkelijk kunt vinden.

4

Bewerk uw Werkblad

Hier word je creatief! Tijd om aanwijzingen, een achtergrond, specifieke vragen of cijfers en afbeeldingen op te nemen en eventuele esthetische kenmerken aan te brengen die u maar wilt. De opties zijn eindeloos!

5

Klik op "Opslaan en afsluiten"

Wanneer u klaar bent met uw werkblad, klikt u op deze knop in de rechterbenedenhoek om uw storyboard te verlaten.

6

Volgende Stappen

Vanaf hier kun je printen, downloaden als pdf, bij een opdracht voegen en digitaal gebruiken, en meer!


Nog meer Storyboard That bronnen en gratis printables

 • Sjablonen voor gameposters
 • Postermaker
 • Postersjablonen voor sociale media

  • Veelgestelde vragen over Bingokaart-werkbladen

   Wat zijn enkele van de functies die ik zou moeten proberen op te nemen bij het maken van een bingokaartsjabloon?

   Zoek naar een tool voor het maken van bingokaarten waarmee je elk vierkant kunt aanpassen, je eigen thema kunt selecteren, een kleurenschema kunt kiezen, woorden of afbeeldingen kunt toevoegen en unieke variaties van bingokaarten kunt genereren. Daarnaast is het handig als de tool eenvoudig in gebruik is en toegang geeft tot kant-en-klare bingokaartsjablonen.

   Hoe zorg ik ervoor dat elke bingokaart evenveel kans heeft om te winnen?

   Zorg er bij het maken van bingokaarten voor dat de vierkanten willekeurig worden gevuld met woorden of afbeeldingen. U kunt een bingokaartgenerator gebruiken die de woorden of afbeeldingen schudt om unieke kaarten voor elke speler te maken. Bovendien kun je meerdere spelrondes spelen, zodat elke student kans maakt om te winnen.

   Zijn er verschillende soorten bingokaarten?

   Ja, er zijn verschillende soorten bingokaarten. De meest voorkomende typen zijn het traditionele 5x5-raster met een vrije ruimte in het midden, het 4x4-raster dat wordt gebruikt voor jongere kinderen of kortere spellen, en het 3x3-raster dat wordt gebruikt voor zeer jonge kinderen of als een snelle opwarmactiviteit. Daarnaast zijn er bingokaarten met afbeeldingen, waarbij afbeeldingen worden gebruikt in plaats van cijfers of woorden, en thema-bingokaarten die specifieke categorieën gebruiken, zoals dieren of beroemde bezienswaardigheden.

Gratis Bingokaart- en Bordsjablonen: Aanpassen en Afdrukken (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated:

Views: 6027

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.