Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (2024)

Zet je eigen bingospel op met unieke inhoudsopties! Voeg een willekeurige combinatie van tekst, beeld en audio toe, start het spel en veel plezier!

Zelf een bingospel maken

Met de bingospelmaker kan je jouw bingospel op elke creatieve manier opzetten die je maar wilt. Je kunt de basisbingo activeren, met alleen getallen, of je kunt het uitdagender en leerzamer maken door (thematische) inhoud naast de getallen toe te voegen.

Bij ieder spel kunnen spelers zich registreren met zo min mogelijk informatie om het gemakkelijk en privacyvriendelijk te houden.

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (1)

Je eerste bingospel opzetten

Voeg wat inhoud toe (minstens 4 bingokaarten) via de Start-tab, druk op de knop 'Puzzel opslaan' en ga naar je Instellingen-tab. Van daaruit kan je de 'controlekamer' openen die het verloop van jouw bingospel regelt.

Het bingospel is pas beschikbaar voor spelers als je 'de registraties opent'. Je ziet de aanmeldingen binnenstromen vanuit je controlekamer.

En als je het spel eenmaal start, accepteert de bingo geen nieuwe spelers, omdat het vreemd zou zijn als spelers te laat meedoen en bepaalde nummers/inhoud missen.

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (2)

Controle van de bingo flow

Tijdens het bingospel kan je wisselen tussen de handmatige bediening van het spel (standaard) of de geautomatiseerde versie.

Met de geautomatiseerde versie kan je een interval instellen waarmee het nieuwe bingonummer/inhoud wordt getrokken. Als je je aan de handmatige bediening houdt, kun je doen wat je wilt. Houd er rekening mee dat spelers zullen wachten tot je de volgende kaart trekt! :-)

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (3)

'BINGO' roepen :-)

Het meest interessante aan het bingospel is natuurlijk waar jij als speler de mogelijkheid hebt om 'BINGO' te claimen zodra je een bepaald doel hebt behaald.

Aangezien een grappig onderdeel van bingo het feit is dat mensen 'valse bingo's' kunnen roepen, moest dit ook in deze virtuele bingospelmaker worden opgenomen.

Spelers die bingo claimen, worden in jouw live controlekamer getoond met de bijbehorende 'winst-voorwaarde', hun eigen invoer op hun kaart en de realistische versie van de kaart, die alleen de doorgestreepte inhoud laat zien die echt is getrokken.< /p>

Je kunt de claim goedkeuren of afwijzen, en bij het afwijzen van de bingo kan dit resulteren in een time-out voor de speler. Dit voorkomt dat spelers ook valse bingo's gaan spammen.

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (4)

Uitdagende/leerzame bingo maken

Een unieke en geweldige manier om jouw bingospel een stuk leuker en leerzamer te maken, is door de instelling 'Type' te wijzigen in 'Beschrijvingen' op het Premium-tabblad.

Op deze manier zien spelers niet het directe nummer/antwoord dat is gekoppeld aan de gegeven bingotrekking, maar alleen een beschrijving. De speler zal dan moeten nadenken of een van zijn antwoorden/nummers op de kaart overeenkomt met de gegeven beschrijving, aangezien dit niet automatisch wordt doorgestreept.

Stel je voor dat je dit gebruikt in combinatie met de meegeleverde 'Valse bingo'-logica. Heel veel plezier, aangezien jij als eigenaar van het bingospel kunt zien wat voor soort valse bingo's worden genoemd, vergeleken met wat er is getrokken. Dit geeft je inzicht in wat voor soort foute antwoorden spelers geven, maar op een zeer gebruiksvriendelijke en leuke manier.

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (5)

Bingo, op de ouderwetse manier

Wil je de gewone, ouderwetse bingo met alleen de cijfers? Geen probleem! Dit is echter niet de standaard, aangezien puzzels en spellen van Puzzel.org in de basis afhankelijk zijn van inhoud die door de gebruiker wordt ingevoerd.

Om deze nummer-achtige bingo te activeren, wijzig je de 'Type'-optie op het Premium-tabblad in 'Alleen nummers'

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (6)

Het kiezen van jouw eigen kaartformaat

Afhankelijk van je behoeften, kan je elk gewenst kaartformaat kiezen. Dit is op allerlei manieren toepasbaar.

Op het tabblad Instellingen kan je je eigen rijen en nummers kiezen, die het aantal items bepalen dat de spelers moeten afstrepen.

Op het Premium-tabblad kan je ook de optie 'Eigen kaartformaat gebruiken' kiezen om de grootte van elk individueel item te bepalen in termen van breedte en hoogte.

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (7)

De registratievelden kiezen

Aangezien bingo gespeeld moet kunnen worden in zowel educatieve als competitieve als zakelijke omgevingen (aangezien het gewoon leuk is voor iedereen!), moet de registratie zeer aanpasbaar zijn.

Spelers hebben nooit een account nodig en hoeven alleen de velden in te vullen die jij hebt ingeschakeld. Deze gegevens zullen nooit buiten het bingospel zelf worden gebruikt.

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (8)

Een indicatienummer toevoegen

Als je de communicatie over de inhoud van het bingospel eenvoudiger wilt maken, kun je 'Toon nummers op kaarten' inschakelen via het Premium-tabblad

Op deze manier worden er nummers toegevoegd aan elk afzonderlijk inhoudsitem, zodat je er gemakkelijker naar kunt verwijzen. Het kan het spel ook gemakkelijker maken voor jongere spelers.

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (9)

Schakel de registratie van valse bingo's in

Het volgen van valse bingo's is vooral interessant voor educatieve doeleinden in combinatie met het type 'Beschrijvingen' Bingo. Beide kunnen worden geactiveerd op het Premium-tabblad.

Aangezien het bijhouden laat zien wat de speler dacht dat werd geroepen door de bingo-beller en de realistische versie van zijn/haar bingokaart, kan je als leraar het verschil zien en inzicht krijgen in het soort verkeerde inschatting dat is gemaakt.< /p>

De valse bingo-registratie geeft je ook de mogelijkheid om een 'time-out' toe te voegen aan elke valse bingo, waardoor spelers moeten wachten voordat ze een andere bingo kunnen roepen. Dit kan spammen voorkomen en dwingt spelers om meer na te denken.

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (10)

De bingoclaim beoordelen

Als eigenaar van het bingospel zie je elke bingoclaim binnenkomen terwijl je aan het bingowiel draait. Zolang er een nieuwe claim actief is, kun je niet doorgaan met het trekken van nieuwe bingokaarten, aangezien de claim aandacht verdient.

Je kunt de claim eenvoudig beoordelen door te kijken naar de rasters gevuld met de inhoud van de speler. Dit maakt het gemakkelijk voor jou om te controleren, aangezien de winvstoorwaarde, de invoer van de speler en de realiteit samen je een direct beeld geven van de geldigheid van de bingoclaim.

Dit kan echter ook worden geautomatiseerd via de instelling 'Bingoclaims automatisch beoordelen' op het Premium-tabblad :)

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (11)

Het ontwerpen van jouw winstvoorwaarden

Een van de coolste kenmerken van de bingospelmaker is de manier waarop je je eigen winstvoorwaarden kunt ontwerpen. Je start standaard met het sjabloon 'Volle kaart', maar dit kan worden uitgebreid via de Premium-tab > Winstvoorwaarden > knop Configureren

Je kunt winstvoorwaarden kiezen uit een aantal vooraf gedefinieerde sjablonen, of je kan elke cel handmatig kiezen die je aan de actieve winstvoorwaarde wilt toevoegen. Erg eenvoudig, en volledig aanpasbaar aan jouw behoeften.

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (12)

Prijzen toevoegen voor de speler

Aangezien traditionele bingo draait om het winnen van prijzen, is dit ook ingebouwd in de Premium-versie van de bingospelmaker! Schakel op het Premium-tabblad 'Gebruik prijzen' in en van daaruit kan je ze koppelen aan jouw winstvoorwaarden.

De spelers zien waar ze voor spelen en wat ze moeten afvinken voordat ze een geldige kans maken om de prijs te winnen.

Houd er dus rekening mee dat er meerdere gelijktijdige bingo's kunnen plaatsvinden, dus het toevoegen van prijzen kan ook resulteren in meerdere winnaars. Net als in het gewone offline bingospel.

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (13)

Het bingo-wiel

Om het bingospel toegankelijk en overzichtelijk te houden, is het draaiende wiel niets bijzonders, maar het scrolt wel door mogelijke inhoud en selecteert aan het einde een willekeurig item.

Interessant om op te merken is dat het bingo-wiel ook aan de spelerszijde wordt getoond, zodat elke speler altijd weet welke kaarten/nummers er zijn getrokken, zelfs zonder toegang tot een generiek hoofdscherm zoals bij traditionele bingo.

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (14)

Berichten sturen naar de bingospelers

Communiceren met je bingospelers kan ook via de controlekamer. Op deze manier kun je spelers feliciteren met hun 'BINGO' of een praatje maken tussen de trekkingen door.

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (15)

Jouw editorinterface wijzigen

Afhankelijk van waar je je bevindt in het bingo-ontwerpproces, wil je misschien de weergave van een willekeurige bingospelerkaart controleren (dus het raster met het x aantal rijen en x aantal kolommen), of als je 'Beschrijvingen' hebt ingeschakeld als het Premium-type van de Bingo, dan wil je misschien ook zien hoe ze eruitzien als inhoud op de kaart.

In de editor, rechtsboven het voorbeeld, vind je de pictogrammen om naar deze modi te schakelen/overschakelen en jouw inhoud te zien zoals deze zou worden weergegeven aan de bingospelers.

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (16)

Bingospel maken - Online, Gratis en interactief (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated:

Views: 6033

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.